All Posts

Metody Rozpoznawania Płodności

Metody Rozpoznawania Płodności – to profilaktyka i promocja zdrowia prokreacyjnego. Zapraszam na stronę www.mrp.gumed.edu.pl Kobiety stosujące MRP są bardziej świadome, mają większą wiedzę nt. płodności i swojego zdrowia prokreacyjnego. Światowa Organizacja Zdrowia WHO już w 1987 roku wydała zalecenia promujące MRP, jako sposób osiągnięcia lub odłożenia poczęcia dziecka, opartego na obserwacji występujących w sposób naturalny oznak oraz objawów faz płodności…

Read more

NaProtechnologia

NaProTechnology (ang. Natural Procreative Technology) Technologia Naturalnej Prokreacji – jest elementem, który wykorzystujemy w diagnostyce i terapii zaburzeń płodności, łącząc własne wieloletnie doświadczenie zawodowe lekarzy specjalistów, z tym, co pożyteczne i właściwe w algorytmie stworzonym przez amerykańskiego ginekologa prof. Hilgersa. Badania naukowe, które prowadzę nad cyklem kobiecym, jako pracownik naukowo – dydaktyczny na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, pozwalają mi na rozszerzenie…

Read more

Medycyna NAturalnej PROkreacji

InVivo wspieramy Naturalną Prokreację Medycyna naturalnej prokreacji to stosunkowo młoda dziedzina nauki. W przeciwieństwie do nurtu medycyny wykorzystującego techniki wspomaganego rozrodu (inseminacja, in vitro), stawiamy na odkrywanie zawiłych podstaw fizjologii kobiecego cyklu i zdobywamy coraz to nowsze informacje, które płyną z profesjonalnej obserwacji biowskaźników płodności. Łączymy fizjologiczne podstawy medycyny prokreacji z najnowszymi osiągnięciami nauki, korzystamy nie tylko z naprotechnologii, ale…

Read more