Fundacja

KRS:

0000722159

NR KONTA FUNDACJI:

38 1140 2004 0000 3702 7752 8364

Statut Fundacji InVivo
Preambuła

Fundatorzy powołali organizację pozarządową pod nazwą Fundacja InVivo wspierającą naturalną prokreację. W celu prowadzenia działalności pożytku publicznego, skierowanej do ogółu społeczeństwa, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia niepłodności małżeńskiej, przy poszanowaniu godności i podmiotowości osoby ludzkiej, z wykluczeniem metod wspomaganego rozrodu.
Fundatorzy określając cele statutowe Fundacji jako znaczącą aktywność wskazali pomoc społeczną rozumianą jako działania na rzecz wyrównywania dostępu do specjalistycznych usług medycznych, umożliwienie leczenia osobom niezamożnym, wspomaganie leczenia oraz profilaktyki indywidualnych osób i rodzin.
Intencją Fundatorów zapisaną w działaniach statutowych Fundacji, jest również promowanie wartości małżeństwa, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz budowania trwałych więzi rodzinnych. Ważną rolę w działaniach Fundacji będzie odgrywać promocja i rozwój wolontariatu, które to działania wpisują się również w zakres działalności społecznie użytecznej.

Z ogromną radością pragniemy poinformować, że w dniu 11.01.2020 roku podczas uroczystej gali w Gdańskim Dworze Artusa

Państwo Aleksandra i Krzysztof Kicińscy prowadzący Fundację InVivo odebrali nagrodę Pro Ecclesia et Populo za służbę medyczną na rzecz zdrowia i życia, pracę w dziedzinie leczenia niepłodności małżeńskiej we współpracy z Duszpasterstwem Rodzin, Gdańskim Hospicjum oraz za zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej.

Nagroda jest przyznawana od 1998 roku dla osób i ruchów, które w sposób szczególny poświęcają się pracy na rzecz dobra innych, w obronie wartości życia, wiary, kierując się poszanowaniem godności ludzkiej i wartościami chrześcijańskimi.