InVivo dla nauki

Badania naukowe

we współpracy z Katedrą i Zakładem Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Konferencje naukowe

współorganizowane z Katedrą i Zakładem Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i SKN Fizjologia Płodności GUMed