Położna

Kontakt

509 733 102

KONSULTACJA POŁOŻNEJ – 1,5 godziny: 130 zł

• leczenie niepłodności
• porada laktacyjna
• porada dotycząca porodu, połogu
• porada dotycząca opieki nad noworodkiem – kąpiel, kikut pępowinowy, skóra, szczepienia

Cytologia – 30 zł

Pobranie posiewów z kanału szyjki macicy – 40 zł

cena posiewów – w zależności od zakresu wykonywanych drobnoustrojów – informacja u lekarza kierującego