Położna

Międzynarodowy Certyfikowany Doradca Laktacyjny IBCLC od 2006
Certyfikowany Doradca Laktacyjny CDL od 2014,
Trener praktyk i nauczyciel Centrum Nauki o Laktacji w Warszawie
W trakcie Specjalizacji położniczo-ginekologicznej.
Od wielu lat pracuje w Szpitalu św. Wojciecha COPERNICUS na oddziale położniczym,a od sierpnia 2018 r.  w poradni K i jako położna środowiskowa.
Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie prowadzenia szkolenia laktacyjnego pacjentek po porodach naturalnych oraz zabiegowych. Wieloletnia praca na szpitalnym oddziale położniczym pozwala na udzielanie profesjonalnych porad w zakresie pielęgnacji, zachowań poszczepiennych, zasad żywienia oraz odmienności adaptacyjnych noworodka. Przeprowadza spotkania szkoleniowe dla matek i rodziców, którzy oczekują na narodziny dziecka, bądź zmagają się z problemami dotyczącymi noworodków.
Nieustanny rozwój zawodowy realizuje obecnie poprzez finalizację specjalizacji położniczo-ginekologicznej, a dzięki nabytym nowym kompetencjom rozszerza swoją działalność w zakresie pracy z pacjentką.