położna pracuje w  COPERNICUS PL sp.z o. o. w Szpitalu św Wojciecha na o. położniczym, a  od sierpnia 2018  w poradni K i jako położna środowiskowa.

Międzynarodowy Certyfikowany Doradca Laktacyjny IBCLC od 2006

Certyfikowany Doradca Laktacyjny CDL od 2014,

Trener praktyk i nauczyciel Centrum Nauki o Laktacji w Warszawie

W trakcie Specjalizacji położniczo-ginekologicznej.