INSTRUKTOR obserwacji cyklu

Dyplomowany Nauczyciel Metod Rozpoznawania Płodności.

Absolwentka Wydziału Farmacji z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  Akademii Medycznej w Gdańsku.
Absolwentka UKSW: „Bioetyka i prawo medyczne”

Od 6 lat pracuje z parami, które uczy obserwacji biowskaźników płodności metodą objawowo-termiczną. Posiada doświadczenie z zakresu prowadzenia pacjentek
w różnych sytuacjach: typowych, z zaburzeniami cyklu i płodności, po odstawieniu antykoncepcji oraz w okresie poporodowym. Ukończone studia farmakologiczne pozwalają Jej w pogłębiony sposób interpretować wpływ różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, w tym stosowanie farmakoterapii, na objawy płodności. To doświadczenie wykorzystuje w codziennej pracy, uczy pacjentki, jak zinterpretowane w odpowiednim kluczu biowskaźniki płodności, otwierają możliwość skutecznej
i celowanej diagnostyki. Swoją pracę z pacjentami traktuje jako wyzwanie zarówno zawodowe jak i osobiste.