PSYCHOLOG

Od 15 lat pracuje w zawodzie psychologa, w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniach. Posiada doświadczenie pracy klinicznej, interwencyjnej i warsztatowej. Posiada bogate doświadczenie: w interwencji psychologicznej dla osób w kryzysach, terapii indywidualnej, diagnozie psychologicznej, prowadzeniu warsztatów i szkoleń. Organizowała różne formy pomocy i wsparcia dla osób z doświadczeniem nadużyć seksualnych. Ukończyła studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest uczestnikiem kursu ochrony i prewencji przed nadużyciami seksualnymi dzieci
i młodzieży opracowanego przez ekspertów Centrum Ochrony Dzieci Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.