psycholog

mgr Marta Gabriel

Od 2001 roku pracuje w zawodzie psychologa, jest terapeuta pracującym w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Posiada doświadczenie pracy klinicznej i terapeutycznej. Korzysta regularnie z superwizji swojej pracy.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu interwencji psychologicznej dla osób w kryzysach, terapii indywidualnej, terapii par, diagnozie psychologicznej, prowadzeniu warsztatów i szkoleń. Organizowała różne formy pomocy i wsparcia dla osób z doświadczeniem nadużyć seksualnych.