Prezes Fundacji InVivo

Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalizantka Immunologii Klinicznej

Medical Consultant Natural Family Planning

Instruktor Metod Rozpoznawania Płodności

Kierownik dydaktyczny przedmiotu Metody Rozpoznawania Płodności w Katedrze
i Zakładzie Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Twórca interdyscyplinarnego modelu leczenia niepłodności w oparciu o obraz cyklu miesięcznego kobiety. Wieloletni kierownik poradni zdrowia prokreacyjnego
Klinika Chorób Wewnętrznych, Tkanki łącznej, Geriatrii z Oddziałem Immunologii – lekarz rezydent