Metody Rozpoznawania Płodności

Metody Rozpoznawania Płodności

Metody Rozpoznawania Płodności – to profilaktyka i promocja zdrowia prokreacyjnego. Zapraszam na stronę www.mrp.gumed.edu.pl Kobiety stosujące MRP są bardziej świadome, mają większą wiedzę nt. płodności i swojego zdrowia prokreacyjnego. Światowa Organizacja Zdrowia WHO już w 1987 roku wydała zalecenia promujące MRP, jako sposób osiągnięcia lub odłożenia poczęcia dziecka, opartego na obserwacji występujących w sposób naturalny oznak oraz objawów faz płodności…

Czytaj więcej