Metody Rozpoznawania Płodności

Metody Rozpoznawania Płodności – to profilaktyka i promocja zdrowia prokreacyjnego.

Zapraszam na stronę

www.mrp.gumed.edu.pl

Kobiety stosujące MRP są bardziej świadome, mają większą wiedzę
nt. płodności i swojego zdrowia prokreacyjnego.

Światowa Organizacja Zdrowia WHO już w 1987 roku wydała zalecenia promujące MRP, jako sposób osiągnięcia lub odłożenia poczęcia dziecka, opartego na obserwacji występujących w sposób naturalny oznak
oraz objawów faz płodności i niepłodności w czasie cyklu miesiączkowego.

Badania potwierdzają skuteczność, przystępność i satysfakcję ze stosowania MRP:

  • 93% kobiet niezależnie od miejsca zamieszkania i poziomu edukacji jest w stanie opanować umiejętność rozróżniania czasu płodności i niepłodności w cyklu miesięcznym 1,2
  • Wysoka skuteczność MRP zarówno w staraniu się, jak i odkładaniu poczęcia (w przypadku odkładania skuteczność porównywalna z metodami antykoncepcyjnymi) 2,3,4
  • Zadowolenie małżonków stosujących MRP z relacji intymnych 2

1.World Health Organization. Natural family planning: a guide to provision of services. Geneva: WHO, 1988.

2. British Medical Journal – 18th September, 1993.

3. WHO: Family Planning. A global handbook for providers , 2007;

4.The effectiveness of a fertility awareness based method to avoid pregnancy in relation to a couple’s sexual behaviour during the fertile time: a prospective longitudinal study. Hum. Reprod. 2007; 22 (5): 1310-1319.

Możliwość zapoznania się metodami rozpoznawania płodności mają studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: studenci wydziału lekarskiego, farmaceutycznego i diagnostyki laboratoryjnej. Przyszli lekarze, farmaceuci i laboranci mają możliwość nauczenia się prowadzenia obserwacji cyklu miesiączkowego metodą angielską oraz zrozumienia wpływu stanu zdrowia i przyjmowanych leków na obraz tego cyklu oraz zaburzenia hormonalne w organizmie.