InVivo

wspieramy Naturalną Prokreację

Medycyna naturalnej prokreacji to stosunkowo młoda dziedzina nauki.
W przeciwieństwie do nurtu medycyny wykorzystującego techniki wspomaganego rozrodu (inseminacja, in vitro), stawiamy na odkrywanie zawiłych podstaw fizjologii kobiecego cyklu i zdobywamy coraz to nowsze informacje, które płyną z profesjonalnej obserwacji biowskaźników płodności. Łączymy fizjologiczne podstawy medycyny prokreacji z najnowszymi osiągnięciami nauki, korzystamy nie tylko z naprotechnologii, ale ze wszystkich możliwości, jakie niesie ze sobą terapia farmakologiczna, behawioralna i chirurgia – czyli naprawcza medycyna rozrodu.