NaProtechnologia

NaProTechnology (ang. Natural Procreative Technology) Technologia Naturalnej Prokreacji – jest elementem, który wykorzystujemy w diagnostyce i terapii zaburzeń płodności, łącząc własne wieloletnie doświadczenie zawodowe lekarzy specjalistów,
z tym, co pożyteczne i właściwe w algorytmie stworzonym przez amerykańskiego ginekologa prof. Hilgersa. Badania naukowe, które prowadzę nad cyklem kobiecym, jako pracownik naukowo – dydaktyczny na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, pozwalają mi na rozszerzenie obserwacji biowskaźników płodności kobiety o te elementy, które są kluczowe w diagnostyce i terapii.

TYLKO DIAGNOSTYKA I LECZENIE OPARTE NA WSPÓŁPRACY
Z INDYWIDUALNYM CYKLEM PACJENTKI DAJĄ SZANSĘ NA
POPRAWNE WYKONYWANIE BADAŃ I WŁĄCZANIE TERAPII

PROFESJONALNA UMIEJĘTNOŚĆ OCENY BIOWSKAŹNIKÓW PŁODNOŚCI
– KRWAWIEŃ, PLAMIEŃ, ŚLUZU I TEMPERATURY
DOSTARCZA LEKARZOWI INFORMACJI, KTÓRYCH W ŻADEN INNY SPOSÓB NIE OSIĄGNIE

Medycyna NAturalnej PROkreacji

to nowe spojrzenie na płodność.

Po prostu – nie można diagnozować i leczyć bez odniesienia do indywidualnego cyklu miesięcznego konkretnej pacjentki! To pewna droga postępowania medycznego – którą można wykorzystać dla dobra naszych pacjentów.


Wnikliwe szukanie przyczyny niepłodności i zaburzeń cyklu miesięcznego nie może zostać przeprowadzone tylko w gabinecie ginekologicznym, to stanowczo za mało.
Niezbędne jest: INTERDYSCYPLINARNE LECZENIE
Z WYKORZYSTANIEM BIOWSKAŹNIKÓW PŁODNOŚCI