Specjalista chorób wewnętrznych
W trakcie specjalizacji z hipertensjologii

Jestem absolwentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyłam specjalizację z chorób wewnętrznych pracując w Oddziale Chorób Wewnętrznych w Pomorskim Centrum Traumatologii (obecnie Copernicus) oraz w w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.
W trakcie specjalizacji prowadziłam badania naukowe dotyczące czynników wpływających na stan nawodnienia i adekwatność dializoterapii pacjentów leczonych metodą dializy otrzewnowej, w tym również wpływu płci oraz adekwatności dializoterapii na niedokrwistość.
Jestem pracownikiem naukowym i wykładowcą Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzę badania naukowe dotyczące wpływu stylu życia na skład tkankowy ciała w Zakładzie Higieny i Epidemiologii GUMed.
Obecnie realizuję program kolejnej specjalizacji z hipertensjologii. Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach naukowych.
Jestem członkiem Towarzystwa Internistów Polskich.