Dr hab. n. med. Jarosław Piotr Jendrzejewski jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Po studiach w Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) i uzyskaniu dyplomu lekarza odbył rezydenturę z chorób wewnętrznych w Klinice Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii.

W latach 2008-2014 pracował w Stanach Zjednoczonych w Department of Molecular Virology, Immunology and Medical Genetics, College of Medicine, Ohio State University, gdzie w zespole prof. Alberta de la Chapelle zajmował się genetycznymi uwarunkowaniami raka tarczycy. W czasie pracy w USA pracował początkowo jako postdoctoral researcher, następnie jako Research Assistant Professor kierując własnym zespołem badawczym.Od powrotu do Polski w roku 2014 związany z Kliniką Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie jest adiunktem.

Dr hab. Jarosław P. Jendrzejewski jest laureatem dwóch nagród naukowych Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i jednej Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, autorem kilkudziesięciu prac naukowych, wykładowcą na krajowych kursach kształcenia z endokrynologii oraz na zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych. Jest członkiem Centrum Leczenia Raka Tarczycy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, prowadzi zajęcia z endokrynologii dla studentów Wydziału Lekarskiego i English Division Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W pracy zawodowej koncentruje się na chorobach tarczycy, przytarczyc, nadnerczy i przysadki.