Ukończyłem studia na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku w 1981 r. Specjalizację z chirurgii ogólnej I stopnia uzyskałem w 1986 r.pracując w Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku.

W latach 1988 -1993 przebywałem w USA, gdzie nostryfikowałem dyplom i uzyskałem, po odbyciu rocznego stażu w Sinai Hospital of Detroit, prawo wykonywania zawodu. Po powrocie do Polski kontynuowałem specjalizację w chirurgii ogólnej w Szpitalu Wojewódzkim  w Gdańsku i po zdanym z wyróżnieniem egzaminie, uzyskałem II stopień specjalizacji w chirurgii ogólnej.

W 2000 roku obroniłem pracę doktorską w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Przez kilka lat pełniłem funkcje ordynatora oddziału chirurgicznego Szpitala Powiatowego w Pucku.

  • leczenie operacyjne guzków skóry, znamion, guzów tkanki podskórnej, tłuszczaków itp.,
  • szczególnymi zainteresowaniami jest diagnostyka i leczenie chorób żył i wstępna diagnostyka niedokrwienia kończyn dolnych,
  • w latach 90-tych prowadził w ramach oddziału chirurgicznego diagnostykę i leczenie chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych,
  • ponadto oferuje konsultacje i opinie dotyczące wskazań do leczenia operacyjnego szerokiego spektrum chirurgii ogólnej.