Absolwentka Wydziału Lekarskiego GUMed. Specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych uzyskała pod kierunkiem dr n. med. Krystyny Sucheckiej-Rachoń w Klinice Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii UCK GUMed w 2011 roku. Obecnie specjalizuje się w zakresie diabetologii pod kierunkiem dr hab. n. med Anny Korzon-Burakowskiej w Regionalnym Centrum Diabetologii w Gdańsku. W 2012 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej z zakresu specyfiki nadciśnienia tętniczego u kobiet. Uczestniczka licznych badań naukowych o zasięgu krajowym NATPOL, PP400M i in. Prelegentka na
konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Autorka i współautorka publikacji naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą. W centrum zainteresowań są choroby metaboliczne, w szczególności nadciśnienie tętnicze i cukrzyca.

Dotychczasowe badania naukowe dr Mogilnaya-Wenglowskiej skupiały się wokół różnic w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego u kobiet i mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego w różnych grupach społecznych wśród kobiet. W pracy z pacjentem skupia się na partnerskim podejściu do terapii, wyjaśnianiu roli samego pacjenta w terapii chorób przewlekłych, jakimi są cukrzyca i nadciśnienie. Oferuje leczenie zespołu metabolicznego, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, w tym cukrzycy i nadciśnienia tętniczego w ciąży, otyłości. Zajmuje się szeroko pojętą diagnostyką i leczeniem chorób wewnętrznych. Konsultuje również pacjentów w zakresie farmakoterapii uzależnienia od tytoniu.

Języki, w których prowadzi konsultacje: polski, angielski, rosyjski.