położna

Joanna Winiarska
Specjalizacja położniczo-ginekologiczna

Międzynarodowy Certyfikowany Doradca Laktacyjny IBCLC od 2006
Certyfikowany Doradca Laktacyjny CDL od 2014
Trener praktyk i nauczyciel Centrum Nauki o Laktacji w Warszawie

Od wielu lat pracuje w Szpitalu św. Wojciecha COPERNICUS na oddziale położniczym.
Dzięki specjalizacji położniczo-ginekologicznej posiada wyższe kompetencje i umiejętności, co pozwala na szeroką działalność w zakresie pracy z pacjentką.
Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie prowadzenia szkolenia laktacyjnego pacjentek po porodach naturalnych oraz zabiegowych. Wieloletnia praca na szpitalnym oddziale położniczym pozwala na udzielanie profesjonalnych porad w zakresie pielęgnacji, zachowań poszczepiennych, zasad żywienia oraz odmienności adaptacyjnych noworodka. Przeprowadza spotkania szkoleniowe dla matek i rodziców, którzy oczekują na narodziny dziecka, bądź zmagają się z problemami dotyczącymi noworodków.
Poprzez udział w szkoleniach i konferencjach realizuje nieustanny rozwój zawodowy.
Ponadto sama jest edukatorem i wykładowcą Centrum Nauki o Laktacji, prowadzi szkolenia przyszłych doradców laktacyjnych i położnych.