Studentka kierunku lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Przez 3 lata przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego „Fizjologia Płodności” prowadzonego przez dr n. med. Aleksandrę Kicińską.
Aktywnie współtworzy i organizuje naukowe wykłady z cyklu: “Spotkania z Płodnością”, dotyczące wpływu wielu czynników na procesy rozrodczości dla społeczności akademickiej. Rozwija swoje zainteresowania naukowe dotyczące możliwości poznania swojego ciała poprzez prowadzenie obserwacji biowskaźników płodności.
Uczestniczy w badaniu prowadzonym w ramach pracy naukowej na GUMedzie wśród pacjentek InVivo Medical Clinic pod kierunkiem dr Kicińskiej.