Położna

instruktor obserwacji cyklu InVivo, położna