Konferencje naukowe

6 kwietnia 2019 r.

III konferencja

10 marca 2018 r.

II konferencja

nagrania wykładów
25 marca 2017 r.

I konferencja