Fundacja

Prowadzimy działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia ludzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia niepłodności małżeńskiej, przy poszanowaniu godności i podmiotowości osoby ludzkiej, z wykluczeniem metod wspomaganego rozrodu.

Promujemy wartości małżeństwa, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz budowania trwałych więzi rodzinnych.

KRS:

0000722159

NR KONTA FUNDACJI:

38 1140 2004 0000 3702 7752 8364

Statut Fundacji InVivo
Preambuła

Fundatorzy powołali organizację pozarządową pod nazwą Fundacja InVivo wspierającą naturalną prokreację. W celu prowadzenia działalności pożytku publicznego, skierowanej do ogółu społeczeństwa, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia niepłodności małżeńskiej, przy poszanowaniu godności i podmiotowości osoby ludzkiej, z wykluczeniem metod wspomaganego rozrodu.
Fundatorzy określając cele statutowe Fundacji jako znaczącą aktywność wskazali pomoc społeczną rozumianą jako działania na rzecz wyrównywania dostępu do specjalistycznych usług medycznych, umożliwienie leczenia osobom niezamożnym, wspomaganie leczenia oraz profilaktyki indywidualnych osób i rodzin.
Intencją Fundatorów zapisaną w działaniach statutowych Fundacji, jest również promowanie wartości małżeństwa, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz budowania trwałych więzi rodzinnych. Ważną rolę w działaniach Fundacji będzie odgrywać promocja i rozwój wolontariatu, które to działania wpisują się również w zakres działalności społecznie użytecznej.

Nagroda im. dr Aleksandry Gabrysiak w 2021 roku po raz pierwszy w historii przyznana została małżeństwu.

26 kwietnia 2021r. w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia nagrody im. dr Aleksandry Gabrysiak za rok 2020 przyznanej Państwu Aleksandrze i Krzysztofowi Kicińskim.

Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku w 1993 roku ustanowiła doroczną Nagrodę im. dr Aleksandry Gabrysiak, za szczególne dokonania wykraczające poza obowiązki lekarza, w szczególności:

  • kształtowanie postaw prozdrowotnych w społeczeństwie,
  • organizowanie i prowadzenie opieki nad ludźmi z zagrożonych środowisk, uzależnionymi oraz dziećmi,
  • organizowanie akcji społecznych wspierających działalność medyczną,
  • organizowanie fundacji medycznych o profilu charytatywnym.

Odznaczenie nadawane jest lekarzom i lekarzom dentystom wykonującym zawód na terenie działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

Więcej o Laureatach możesz przeczytać tutaj.

Z ogromną radością pragniemy poinformować, że w dniu 11.01.2020 roku podczas uroczystej gali w Gdańskim Dworze Artusa

Państwo Aleksandra i Krzysztof Kicińscy prowadzący Fundację InVivo odebrali nagrodę Pro Ecclesia et Populo za służbę medyczną na rzecz zdrowia i życia, pracę w dziedzinie leczenia niepłodności małżeńskiej we współpracy z Duszpasterstwem Rodzin, Gdańskim Hospicjum oraz za zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej.

Nagroda jest przyznawana od 1998 roku dla osób i ruchów, które w sposób szczególny poświęcają się pracy na rzecz dobra innych, w obronie wartości życia, wiary, kierując się poszanowaniem godności ludzkiej i wartościami chrześcijańskimi.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

z wielką radością pragniemy przekazać WAM film promocyjny, który powstał w ramach działalności Fundacji InVivo.

Pragniemy, aby dotarł do jak największej ilości osób, ludzi dobrej woli, którzy zechcą wesprzeć kampanię:

„RATUJMY PŁODNOŚĆ”.

Jest to pierwszy moduł tej kampanii: „Czas na dziecko? – NATURALNIE!”, który ma uświadamiać społeczeństwu, że największym ryzykiem niepłodności jest późny wiek, a rodzicielstwo i rodzina to jeden z najpiękniejszych darów, jaki otrzymał człowiek.

Pragniemy zebrane środki przeznaczyć na kampanię billboardową oraz akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące tego tematu.

Prosimy przekażcie ten film dalej.

Łączę wyrazy szacunku i pozdrawiam
Aleksandra Kicińska
Prezes InVivo

Link do pierwotnej transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=jVHekmficbs

Serdecznie dziękujemy Parafii Bożego Ciała w Osobie Księdza Proboszcza Prałata Wojciecha Chistowskiego za udział we współtworzeniu koncertu: GDAŃSKIE KOLĘDOWANIE – Morenowe Betlejem oraz za okazaną gościnność i życzliwość.

Dziękujemy JE Księdzu Biskupowi Jackowi Jezierskiemu za objęcie Patronatem wydarzenia.

Bardzo dziękujemy naszym Partnerom: Totalizatorowi Sportowemu LOTTO oraz Fundacji Lotos za wsparcie, dzięki któremu było możliwe zorganizowanie tego koncertu, zaproszenie wspaniałych artystów, profesjonalna obsługa oraz transmisja online.

Dziękujemy naszym znakomitym wykonawcom:

Panu Prof. Bogusławowi Grabowskiemu, za wspaniałą prezentację organów, oryginalne i niezwykle ciekawe „Improwizacje na tematy polskich kolęd” oraz profesjonalny akompaniament dla chóru i solistów.

Pani prof. Alicji Rumianowskiej (mezzosopran) za cudowny i podniosły śpiew polskich kolęd.

Dziękujemy Ojcu Rafałowi Kobylińskiemu za wspaniałe wykonanie kolęd, m.in. średniowiecznego hymnu katolickiego na okres Bożego Narodzenia.

Dziękujemy serdecznie Pani Katarzynie Rogalskiej za nastrojowe i ciepłe wykonanie nie tylko polskich kolęd, za wprowadzenie radosnej atmosfery.

Dziękujemy Pani Joannie Karbowskiej, wiolonczelistce Polskiej Filharmonii Bałtyckiej za uświetnienie swoją grą kolęd wykonywanych przez Rodzinę Kicińskich.

Dziękujemy: Gabrielowi, Antoniemu, Stanisławowi i Konstancji Kicińskim, za rodzinny udział w koncercie.

Bardzo serdecznie dziękujemy parafialnemu Chórowi Cantores Minores Gedaneses pod dyrekcją Ewy Mazur za wspaniałe wykonanie kolęd i towarzyszenie solistom.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji dźwiękowej i transmisji on line naszego koncertu.

I DZIĘKUJEMY WAM KOCHANI – wspaniałej publiczności i uczestnikom tego wydarzenia, za wspólny czas i modlitwę, za wspólne kolędowanie.

DO ZOBACZENIA W NASTĘPNYCH KONCERTACH!