InVivo dla nauki

Studenckie Koło Naukowe

Wspieramy wiedzą i Studenckie Koło Naukowe Fizjologia Płodności działające przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Badania naukowe

we współpracy z Katedrą i Zakładem Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Konferencje naukowe

współorganizowane z Katedrą i Zakładem Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i SKN Fizjologia Płodności GUMed