InVivo dla nauki

Warsztaty

organizowane przez naszą Fundację i SKN GUMed Fizjologia Płodności. Wydarzenia promujące przede wszystkim zdrowie kobiet. Występują specjaliści InVivo tworzący Interdyscyplinarny Zespół Leczenia Niepłodności.

Studenckie Koło Naukowe

wspieramy wiedzą Studenckie Koło Naukowe Fizjologia Płodności działające przy Katedrze i Zakładzie Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Badania naukowe

we współpracy z Katedrą i Zakładem Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Konferencje naukowe

współorganizowane z Katedrą i Zakładem Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i SKN Fizjologia Płodności GUMed.