specjalista neurolog

Ukończyłam Akademię Medyczną w Gdańsku. Specjalizację z neurologii uzyskałam w 2015 roku pracując na Oddziale Udarowym i Neurologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku (COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp.z o.o.).
Obecnie pełnię dyżury w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pracuję w ambulatoryjnej poradni neurologicznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, swoją wiedzę poszerzam uczestnicząc w konferencjach tematycznych, szkoleniach oraz zjazdach naukowych, brałam udział w badaniach klinicznych dotyczących leczenia udarów niedokrwiennych mózgu i stwardnienia rozsianego.

Udzielam konsultacji w ramach profilaktyki, diagnostyki i leczenia szerokiego spektrum chorób neurologicznych. W pracy zawodowej ważne jest dla mnie kompleksowe podejście do pacjenta, uwzględnienie możliwego podłoża danej jednostki chorobowej oraz ustalenie indywidualnego planu leczenia.  Do kręgu moich zainteresowań należą szczególnie bóle głowy,  choroby otępienne i zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego, choroby naczyniowe mózgu, choroby demielinizacyjne i padaczka.