Specjalista otorynolaryngolog, doktor nauk medycznych. Pracuje w Poradni Otolaryngologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
Tytuł specjalisty oraz stopień doktora nauk medycznych uzyskał podczas pracy w Klinice Otolaryngologii UCK.