Dr n. med. Lucyna Górska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Gdańskiej Akademii Medycznej z 2002 roku. W 2010 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w 2014 – specjalisty z zakresu chorób płuc, a w 2019 – specjalisty alergologii. Jest autorem i współautorem ponad 40 prac naukowych i doniesień zjazdowych publikowanych i wygłoszonych zarówno w polskich jak i zagranicznych źródłach. Od początku pracy zawodowej związana jest z Kliniką Alergologii i Pulmonologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego GUMed w Gdańsku, gdzie poza regularną pracą kliniczną z pacjentami uczestniczy w licznych projektach naukowych.

Leczone choroby:

 • Astma oskrzelowa
 • Obturacyjny bezdech senny
 • Alergia dróg oddechowych
 • Alergia pokarmowa
 • Przewlekły kaszel
 • Alergiczne choroby oczu
 • POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • Sarkoidoza
 • Choroby śródmiąższowe układu oddechowego

Specjalizacje:

 • Alergologia
 • Choroby płuc
 • Choroby wewnętrzne