prof. dr hab. med. Jacek Górski
Specjalista chorób wewnętrznych
hematolog, kardiolog

Po ukończeniu Akademii Medycznej w Gdańsku Jacek Górski pracował w Klinice Chorób Nerek, gdzie uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Następnie kierował Oddziałem Hematologicznym, potem Klinikami: Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Tropikalnych oraz Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej w Gdyni. W tym okresie uzyskał habilitację i tytuł profesora.

W międzyczasie kilkakrotnie kształcił się zagranicą w klinikach uniwersyteckich hematologicznych i kardiologicznych w Belgii, Szwecji i USA. Wraz ze swymi asystentami uczestniczył w międzynarodowych wieloośrodkowych badaniach klinicznych, których rezultatem było wprowadzenie nowych leków do terapii chorób krwi i układu krążenia. Równocześnie Profesor był aktywnym wykładowcą akademickim oraz w ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego.

Profesor jest autorem ponad 160 prac publikowanych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych. Asystenci Profesora uzyskiwali pod Jego kierunkiem specjalizacje z hematologii lub kardiologii, dla wielu z nich był promotorem prac na stopień doktora nauk medycznych.

Od wielu lat Profesor Górski konsultuje w zakresie swych specjalizacji pacjentów ambulatoryjnych. W okresie kilku minionych lat coraz liczniejszą grupę chorych ze zmianami zakrzepowymi tętnic i żył – udarem, zawałem, zatorowością płucną, także obarczonych wadami genetycznymi w zakresie czynników układu krzepnięcia krwi, w tym również kobiety w ciąży.