Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku, Tytuł w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej uzyskałam w 2014 roku , po zdaniu europejskiego egzaminu specjalizacyjnego (European Diploma in Radiology).
Od 2014 roku pracuję w Zakładzie Radiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.
Jestem członkiem Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (ESR) oraz Polskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR).
Regularnie pogłębiam swoje umiejętności uczestnicząc w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.
Szczególnym obszarem moich zainteresowań jest radiologia pediatryczna a także diagnostyka chorób narządu rodnego.