Absolwentka kierunku lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie pracuje jako lekarz rodzinny w gdańskich placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, realizuje program specjalistyczny w ramach medycyny rodzinnej.
Od czasu studiów aktywnie zaangażowana w prace studenckiego koła naukowego „Fizjologia Płodności”, członkini studenckiego komitetu organizacyjnego konferencji „Interdyscyplinarne Leczenie Niepłodności”. Aktywnie brała udział i sama przeprowadzała projekty związane z tematyką prokreacji i zastosowania biowskaźników płodności w diagnostyce i terapii.